Meny

Bookingbetingelser

  1. Andreas Wahl (heretter kalt foredragsholderen) er direkte ansvarlig for foredragets gjennomføring og innhold. 
  2. Foredraget kan avlyses av foredragsholderen ved sykdom eller annen uforutsett personlig hendelse. Foredragsholderen er forpliktet å forsøke å fremskaffe en annen kvalifisert foredragsholder som erstatter eller finne alternativ dato for gjennomføring. 
  3. Ved avbestilling gjelder følgende betingelser: Ved avtaleinngåelse og frem til 90 dager før avholdelse dekkes 15 % av honoraret. Dersom oppdraget avlyses mellom 90 og 30 dager før avholdelse dekkes 50 % av honoraret. Dersom oppdraget avlyses mindre enn 30 dager før avholdelse dekkes 100 % av honoraret 
  4. Kunden er ansvarlig for at teknisk utstyr er til stede og virker, og at fasiliteter er tilrettelagt for gjennomføring av det avtalte foredraget. 
  5. Opptak eller innspilling av arrangement må ikke foregå uten skriftlig tillatelse fra foredragsholderen. 
  6. Enhver form for endring av arrangement i forhold til inneværende avtale, krever skriftlig aksept fra foredragsholderen. 
  7. Avtalen regnes som konfidensiell mellom partene og kan ikke deles med utenforstående uten foredragsholderens samtykke. 
  8. Foredragsholderen er ikke ansvarlig ved forsinkelser eller uteblivelse forårsaket av forhold foredragsholderen ikke er herredømme over, herunder hindringer som går under begrepet "force majeure". Foredragsholderen kan ikke trekkes i honorar for sen ankomst grunnet forsinkelse som skyldes offentlig transportmiddel eller trafikkuhell.